Röstyoga

 

Jag har alltid tänkt Hela människan – att hitta balans. För mig är rösten viktig och allt som rör rösten är intressant.

 

”Det var det som gjorde att jag hittade röstyogan och då fick jag nya infallsvinklar, som en aha-upplevelse där många delar föll på plats. 2012 utbildade jag mig till röstyogainstruktör.

Holiyoga Röst är en metod som skapats av Ulrica Liavor.

Röstyogan är en metod som släpper spänningar, frigör andning och blockerad energi. Andningen är fundamentet för att producera ljud, så vi lägger mycket fokus på den i början. Din ton får ta plats genom att utforska rösten på nya sätt med kroppen som utgångspunkt. Röstyogan är ingen prestation utan alla kan vara med utifrån sina egna fysiska förutsättningar.

Vi jobbar med hållning och hur det påverkar flödet och balansen. Genom toning kan vi nå långt in kroppen och ge kroppen en inre massage och på så sätt hitta obalanser som stoppar energiflödet.

I röstyogan, precis som namnet säger, kombineras andning och toning med enkla yogarörelser. Kroppen är som en resonanslåda och med rösten, ljudet och andningen kan vi hitta in i kroppens alla rum.

Vi skapar trygghet och medvetenhet i kroppen och rösten.

Denna unika kombination ökar din röstkvalitet, ditt medvetande och ditt välbefinnande! Utmärkta verktyg för dig som är sångare eller talar/framträder i något sammanhang.
Klicka nedan för att kontakta mig,