För Företag

Din röst och Din andning påverkar Ditt framträdande!

Hur förbereder Du dig för att vara balanserad, fokuserad och övertygande inför presentationer och möten?

I min föreläsning/workshop, jobbar vi med:

Andningen        Rösten            Kroppen/hållningen       Medvetenhet och avslappning

Detta ger Dig viktiga verktyg för:

  • Ökad närvaro
  • Ökat energiflöde
  • Ökad medvetenhet om din andning
  • Hjälp att hitta rösten på olika sätt och frigöra spänningar med medvetenhet och enkla yogarörelser
  • Unika verktyg som gör skillnad!

Jag jobbar med såväl små som stora grupper.